Czym zajmuje się nasz Punkt?

Głównym celem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct
- Przemyśl działającego przy Wyższej Szkole Prawai Administra-
cji jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego przepływu in-
formacji między Komisją Europejską a społeczeństwem woje-
wództwa podkarpackiego poprzez prowadzenie działalności in-
formacyjnej na temat unijnych polityk, dzałalności Komisji Euro-
pejskiej oraz inicjowanych przez nią kampanii oraz akcji skiero-
wanych do społeczeństwa...

 

Infolinia

00 800 6 7 8 9 10 11

Zadzwoń! Zadaj pytanie!

Frontex szuka pracowników
Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej zwiększa zatrudnienie. Front...
2017-07-19 13:31:00
30 milionów w debacie
Cztery miesiące od przedstawienia przez Komisję Białej księgi w sprawie przyszło...
2017-07-18 13:28:00
Trybunał osądzi wycinkę w Białowieży
Komisja Europejska postanowiła pozwać Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE w z...
2017-07-12 13:34:00
Łatwiejszy dostęp do funduszy
Komisja Europejska powinna rozważyć możliwości wprowadzenia ułatwień w dostępie ...
2017-07-11 13:36:00
Korpus Solidarności: pierwsze oferty
Pół roku po tym, jak Komisja Europejska uruchomiła Europejski Korpus Solidarnośc...
2017-07-10 13:38:00
Prawo UE w krajach Unii
Przestrzeganie prawa UE przez państwa członkowskie wciąż jest na niewystarczając...
2017-07-07 09:42:00