Czym zajmuje się nasz Punkt?

Głównym celem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct
- Przemyśl działającego przy Wyższej Szkole Prawai Administra-
cji jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego przepływu in-
formacji między Komisją Europejską a społeczeństwem woje-
wództwa podkarpackiego poprzez prowadzenie działalności in-
formacyjnej na temat unijnych polityk, dzałalności Komisji Euro-
pejskiej oraz inicjowanych przez nią kampanii oraz akcji skiero-
wanych do społeczeństwa...

 

Infolinia

00 800 6 7 8 9 10 11

Zadzwoń! Zadaj pytanie!

Prawo UE coraz sprawniejsze
Państwa członkowskie UE coraz lepiej przestrzegają wspólnotowego prawa, jednak p...
2016-07-26 09:51:00
Pół miliarda na kolej
Ponad 475 mln euro na modernizację kluczowej infrastruktury kolejowej – tyle otr...
2016-07-26 09:46:00
Wakacyjne spotkania w WSPiA w Przemyślu!
Kolejne wakacyjne spotkanie z Unią Europejską za nami, zostały zorganizowane prz...
2016-07-26 08:56:00
Gospodarka, klimat, środowisko
Transport, budownictwo, rolnictwo, odpady, użytkowanie gruntów i leśnictwo – to ...
2016-07-21 09:29:00
Zastrzeżenia oddalone
Wniosek w sprawie dyrektywy o delegowaniu pracowników nie narusza zasady pomocni...
2016-07-21 09:26:00
Wakacyjne latanie
Centrum Konsumenckie (ECK) przypomina, jak wybrnąć z trudnych sytuacji i jakie o...
2016-07-19 12:55:00