Czym zajmuje się nasz Punkt?

Głównym celem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct
- Przemyśl działającego przy Wyższej Szkole Prawai Administra-
cji jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego przepływu in-
formacji między Komisją Europejską a społeczeństwem woje-
wództwa podkarpackiego poprzez prowadzenie działalności in-
formacyjnej na temat unijnych polityk, dzałalności Komisji Euro-
pejskiej oraz inicjowanych przez nią kampanii oraz akcji skiero-
wanych do społeczeństwa...

 

Infolinia

00 800 6 7 8 9 10 11

Zadzwoń! Zadaj pytanie!

Nowy konkurs Euroscola 5-19 grudnia 2016
Drodzy nauczyciele i uczniowie! Rozpoczynamy kolejną edycję konkursu Euroscola! ...
2016-12-09 11:02:00
Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu...
konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu współczesnych sto...
2016-12-09 10:58:00
Korpus Solidarności: szansa także dla Polaków
Ponad 30 przedstawicieli organizacji młodzieżowych uczestniczyło w polskiej inau...
2016-12-08 12:26:00
Inwestowanie w młodych: Europejski Korpus Solidarności
100 tys. młodych wolontariuszy – tyle do 2020 r. ma liczyć Europejski Korpus Sol...
2016-12-07 13:28:00
Dyplomaci o Bałkanach
Unię Europejską i państwa Bałkanów Zachodnich łączy współpraca oraz wspólne wart...
2016-12-06 13:18:00
Plan spełnia oczekiwania
Projekty zatwierdzone ramach EFIS uruchomią około 154 mld euro na inwestycje w 2...
2016-12-05 13:16:00