Czym zajmuje się nasz Punkt?

Głównym celem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct
- Przemyśl działającego przy Wyższej Szkole Prawai Administra-
cji jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego przepływu in-
formacji między Komisją Europejską a społeczeństwem woje-
wództwa podkarpackiego poprzez prowadzenie działalności in-
formacyjnej na temat unijnych polityk, dzałalności Komisji Euro-
pejskiej oraz inicjowanych przez nią kampanii oraz akcji skiero-
wanych do społeczeństwa...

 

Infolinia

00 800 6 7 8 9 10 11

Zadzwoń! Zadaj pytanie!

Odblokować e-handel
Równy dostęp do sklepów internetowych z każdego kraju UE, niższe ceny transgrani...
2016-05-30 13:02:00
Platformy XXI wieku
KE proponuje zaktualizowanie unijnych przepisów w sektorze audiowizualnym w celu...
2016-05-30 12:54:00
Nagroda Doskonałości dla Polski
Polskie Centrum bezpieczeństwa ruchu drogowego znalazło się wśród laureatów tego...
2016-05-23 12:28:00
Papierosy bez smaku!
Ostrzeżenia o szkodliwości palenia na 65 proc. powierzchni paczki papierosów, za...
2016-05-23 12:20:00
Zalecenia dla Europy
Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj proponowane zalecenia dla poszczególnych...
2016-05-20 12:17:00
Prawa podstawowe w UE
Komisja Europejska opublikowała dziś sprawozdanie ze stosowania Karty praw podst...
2016-05-19 14:45:00