Czym zajmuje się nasz Punkt?

Głównym celem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct
- Przemyśl działającego przy Wyższej Szkole Prawai Administra-
cji jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego przepływu in-
formacji między Komisją Europejską a społeczeństwem woje-
wództwa podkarpackiego poprzez prowadzenie działalności in-
formacyjnej na temat unijnych polityk, dzałalności Komisji Euro-
pejskiej oraz inicjowanych przez nią kampanii oraz akcji skiero-
wanych do społeczeństwa...

 

Infolinia

00 800 6 7 8 9 10 11

Zadzwoń! Zadaj pytanie!

EUCitizenship2016 – wyniki konsultacji
Jak Europejczycy korzystają z przysługujących im praw? Co należałoby zmienić, po...
2016-08-25 10:50:00
Obywatele wobec migrantów
Do 9 września można nadsyłać zgłoszenia do Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelski...
2016-08-24 13:52:00
Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej
Co roku, 19 sierpnia, Unia Europejska przyłącza się do tych, którzy wyrażają uzn...
2016-08-22 10:24:00
Jak praktyki, to w Komisji Europejskiej
Zapraszamy studentów i absolwentów uczelni wyższych do odbycia praktyk w Przedst...
2016-08-19 09:50:00
Nagrody RegioStars 2016
Cztery projekty z Polski znalazły się w tegorocznym finale konkursu Komisji Euro...
2016-08-19 09:43:00
Europa Nostra 2017
Do 1 października br. przyjmowane będą zgłoszenia do nagrody Unii Europejskiej i...
2016-08-19 09:39:00