Czym zajmuje się nasz Punkt?

Głównym celem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct
- Przemyśl działającego przy Wyższej Szkole Prawai Administra-
cji jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego przepływu in-
formacji między Komisją Europejską a społeczeństwem woje-
wództwa podkarpackiego poprzez prowadzenie działalności in-
formacyjnej na temat unijnych polityk, dzałalności Komisji Euro-
pejskiej oraz inicjowanych przez nią kampanii oraz akcji skiero-
wanych do społeczeństwa...

 

Infolinia

00 800 6 7 8 9 10 11

Zadzwoń! Zadaj pytanie!

Nabór do II edycji projektu „Czas na Karierę”
Projekt *Czas na Karierę*
2017-03-30 12:42:00
Punkt ED Przemyśl przeprowadził kolejne potkanie europejskie w Szkole...
30 marca 2017 r. gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 6 w Przemyślu.
2017-03-30 10:48:00
Oświadczenie Rady Europejskiej ws. Brexitu
Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk otrzymał dzisiaj oficjalną notyfika...
2017-03-30 10:46:00
Europejski Korpus Solidarności: aktywacja!
Akredytowane organizacje mają już dostęp do baz z danymi osób, które zgłosiły si...
2017-03-29 11:42:00
60 lat Traktatów Rzymskich i Instytucje Unii Europejskiej to tematy...
Lekcje dotyczyły historii UE w kontekście tegorocznej, 60 rocznicy Traktatów Rz...
2017-03-28 13:11:00
Konsumenckie koło ratunkowe
W pierwszym roku funkcjonowania platformy internetowej przeznaczonej do rozstrzy...
2017-03-28 11:33:00