Czym zajmuje się nasz Punkt?

Głównym celem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct
- Przemyśl działającego przy Wyższej Szkole Prawai Administra-
cji jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego przepływu in-
formacji między Komisją Europejską a społeczeństwem woje-
wództwa podkarpackiego poprzez prowadzenie działalności in-
formacyjnej na temat unijnych polityk, dzałalności Komisji Euro-
pejskiej oraz inicjowanych przez nią kampanii oraz akcji skiero-
wanych do społeczeństwa...

 

Infolinia

00 800 6 7 8 9 10 11

Zadzwoń! Zadaj pytanie!

11. edycja Festiwal WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie w WSPiA
1. edycja Festiwal WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie w WSPiA
2017-11-15 11:43:00
Prawda i fałsz w internecie
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne na temat fałszywych informac...
2017-11-14 11:23:00
Tej jesieni wiosna w gospodarce!
Gospodarka strefy euro jest na dobrej drodze, by w tym roku osiągnąć największe ...
2017-11-13 09:29:00
Sprawiedliwa edukacja
Krajowe systemy kształcenia coraz bardziej sprzyjają włączeniu społecznemu i sta...
2017-11-13 09:07:00
Horyzont nauki i innowacji
KE przedstawiła harmonogram wydatkowania 30 mld euro w ramach programu finansowa...
2017-11-08 08:12:00
Globalizacja i solidarność
Prawie 20 tys. osób skorzystało w ciągu 10 lat z Europejskiego Funduszu Dostosow...
2017-11-08 08:08:00