Czym zajmuje się nasz Punkt?

Głównym celem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct
- Przemyśl działającego przy Wyższej Szkole Prawai Administra-
cji jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego przepływu in-
formacji między Komisją Europejską a społeczeństwem woje-
wództwa podkarpackiego poprzez prowadzenie działalności in-
formacyjnej na temat unijnych polityk, dzałalności Komisji Euro-
pejskiej oraz inicjowanych przez nią kampanii oraz akcji skiero-
wanych do społeczeństwa...

 

Infolinia

00 800 6 7 8 9 10 11

Zadzwoń! Zadaj pytanie!

INFORMACJA
Informujemy, że w dniach 15-22.09.2017 Punkt Informacji Europejskiej Europe Dire...
2017-09-14 14:35:00
Sądownictwo: drugi etap postępowania wobec Polski
Komisja Europejska podjęła decyzję o przesłaniu Polsce uzasadnionej opinii w spr...
2017-09-13 12:30:00
Orędzie o stanie Unii 2017
W środę 13 września 2017 r. przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Junc...
2017-09-12 10:21:00
Unia na rzecz bezpieczeństwa
Naszym celem jest ograniczenie pola działania terrorystów: utrudnianie im podróż...
2017-09-12 10:16:00
Dialog o przyszłości i bezpieczeństwie
Bezpieczeństwo, obronność, przyszłość UE – to zagadnienia, jakie najszerzej omaw...
2017-09-11 12:18:00
Biała księga z perspektywy Polski
Przebieg polskiej debaty wokół Białej księgi sugeruje, że opisane w niej możliwe...
2017-09-08 10:11:00