Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Przemyśl działający przy Wyższej Szkole Prawa i Administracji, powstał w styczniu 2013 roku i od tego czasu realizuje zadania powierzone mu przez Komisję Europejską.

Głównym celem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Przemyśl jest zapewnienie jak najbardziej efektywnego przepływu informacji między Komisją Europejską a społeczeństwem województwa podkarpackiego poprzez prowadzenie działalności informacyjnej na temat unijnych polityk, działalności Komisji Europejskiej oraz inicjowanych przez nią kampanii oraz akcji skierowanych do społeczeństwa.

Zadaniem Punktu jest także pobudzanie dyskusji w środowisku lokalnym w celu aktywnego zdobywania wiedzy na temat Unii Europejskiej przez mieszkańców województwa podkarpackiego a także włączanie grup i organizacji lokalnych w celu budowania sieci komunikacyjnej w całym społeczeństwie.

Punkt czynnie uczestniczy w organizacji eventów mających na celu stymulację aktywności obywatelskiej, zawodowej czy kulturalnej mieszkańców regionu.

Działania te zmierzają do tworzenia dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego, które jest częścią zjednoczonej Europy.

Do współpracy zapraszamy:

- studentów
- młodzież szkolną
- samorządowców
- przedsiębiorców
- nauczycieli i wychowawców
- organizacje pozarządowe
- wszystkich zainteresowanych tematyką europejską.

 


Stoisko Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Przemyśl na Targach Przemyskich

 

 


Siedziba Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Przemyśl

 

 


Prelekcja prowadzona przez doradcę Punktu

 

 


Europejskie Koło Naukowe Studentów WSPiA wspomaga pracę Punktu

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Przemyślu
przy Wyższej Szkole Prawa i Administracji

ul. Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II 2
37-700 Przemyśl, Polska

tel./fax: 16 679 38 86

www.europedirect-Przemysl@wspia.eu
europedirect-Przemysl@wspia.eu